Domů > Znalost > Obsah

Co je jednosměrné axiální kuličkové ložisko

- Apr 25, 2018 -

Jednosměrná axiální kuličková ložiska zahrnují hřídelový kroužek, kroužek sedadla a ocelovou kuličku, sestavu klece.


Jednosměrná axiální kuličková ložiska jsou odděleného typu, axiální kroužky, kroužky sedadel, sestavy ocelových kulových klecí. Jednosměrná axiální kuličková ložiska, může nést axiální zatížení v jednom směru a axiální orientaci v jednom směru, ale nemůže nést žádné radiální zatížení.Relevantní odvetví

Související produkty

  • Lineární kuličková ložiska
  • Ejektor rukáv injekce Punch plíseň
  • Lisování dílů list Die
  • Vačkový hřídel pro automobily
  • Rozdělovací deska pro horní běh
  • Ocelový čep